top of page

QUÈ FEM?

Quatre petites "pinzellades" sobre els nostres objectius...
Inventariar i protegir el patrimoni documental de Cerdanyola.

 

A Cerdanyola -com a qualsevol altre poble o ciutat- hi ha un ingent volum de patrimoni documental, de gran valor, dispers en mans de famílies, particulars, empreses o entitats. En alguns casos, aquest patrimoni documental (documents, fotografies, publicacions de tota mena...) és en perill de desaparició. El GREC vol detectar-lo, inventariar-lo i (quan sigui possible) aconseguir que sigui dipositat, de forma definitiva, en algun lloc on quedi definitivament protegit de cara al futur.

Difondre i posar a l'abast de tothom el material recuperat.

 

En un primer moment, la voluntat és abocar a internet tot el material que es vagi recuperant. A llarg termini, la intenció seria poder oferir els documents íntegres. A curt termini, caldria publicar a internet, com a mínim, un primer "cens" o "llistat" dels materials recuperats o existents, indicant si es poden o no consultar i -si son públics- on són dipositats.

Recollir el testimoni oral de la gent gran de Cerdanyola.

 

El GREC es planteja també com a objectiu recollir el testimoni oral de la gent més gran de la ciutat, testimoni, o protagonista, de fets històrics rellevants, per preservar la seva memòria mentre encara sigui possible fer-ho.

Col·laborar amb altres entitats de la ciutat.

 

El GREC neix, finalment, amb la voluntat de sumar esforços amb totes les entitats de Cerdanyola que també treballen, des de fa molt temps, en el camp de la cultura i el patrimoni. 

models de documentS

bottom of page