top of page

Els coneguts com "Arxiu Mimó" i "Arxiu Xane" han estat  els dos primers fons confiats al GREC. Més informació sobre els mateixos als seus apartats d'aquesta web.

L'objectiu del GREC és triple:

  1. Detectar i inventariar els fons documentals relatius a la història de Cerdanyola i "fer un cens" dels mateixos. En alguns casos, els fons estàn perfectamente custodiats, en mans de persones o entitats que els treballen. En aquest cas, i després d'haver contactat amb els seus propietaris, demanarem consentiment per ser inclosos en aquesta pàgina, per deixar constància de la seva existència.
     

  2. Intentar recuperar i preservar aquells fons que puguin estar en perill de desaparició. En diversos punts de la ciutat (i molt sovint, en mans de famílies o particulars, pero també d'entitats o empreses) existeixen fons documentals, en alguns casos, de gran importància, que estàn, per diversos motius, en perill de desaparició a curt o mig termini. En aquests casos, el GREC s'ofereix per fer-se càrrec del fons, dur-lo a les instal.lacions públiques que els tècnics de l'Ajuntament de Cerdanyola determinin com més apropiades, inventariar el seu contingut i, si l'estat dels documents ho permet, posar-lo a l'abast del públic. Quan l'estat dels documents fes aconsellable que el públic no pugui accedir a ells directament, l'objectiu seria digitalitzar-los i penjar-los a internet. En un primer moment, les tres imfrastructures municipals on possiblement es dipositarien els fons seríen el Museu de Ca N'Oliver, l'Arxiu Municipal o el Museu d'Art de Cerdanyola.
     

  3. Posar a l'abast de tothom els fons recuperats. Com ja ha quedat apuntat anteriorment, el tercer objectiu, fonamental, és que els fons recuperats quedin a l'abast de tothom interessat. Ja sigui els originals, si el seu estat ho permet o si, per exemple, son documents dels quals existeixen diverses còpies. En cas contrari, en versió digital penjada a internet. Sempre sota la supervisió i control dels tècnics municipals que quedin encarregats de la seva custòdia.

A mig termini, el GREC es planteja també altres objectius, entre els que destacarien la d'iniciar un procés de recopilació i preservació de la MEMÒRIA ORAL de la gent més gran del poble. En aquest sentit, hem rebut ja ofertes de col·laboració de persones que ja porten temps treballant en aquest camp. Un altre objectiu a assolir a mig termini seria establir algun conveni de col.laboració amb una entitat acadèmica que pogués estar interessada en que els seus estudiants treballessin, com a part del seu curriculum acadèmic, amb els fons recuperats. Això podria especialment beneficiós per al GREC, ja que podria agilitzar de forma considerable la catalogacio i digitalització dels fons recuperats.

També àudio i vídeo

Cal afegir que, quan parlem de "document", ens referim al concepte més ampli del terme. Tant a "documents mecanoscrits" com a material imprés, fotografies o fins i tot enregistraments d'àudio o vídeo de tot tipus...

(TV Cerdanyola, 1985)

bottom of page