top of page

Arxiu Xane (Josep Maria Cortada i Miró)

Josep Maria Cortada ("Xane")

L'Arxiu Xane serà cedit al GREC durant les properes setmanes

 

L'Arxiu Xane es composava, inicialment, del material que formava part de l'Arxiu professional del periodista Josep Maria Cortada i Miro (Xane) (Menarguens, 1950 - Cerdanyola, 2008) qui, entre d'altres responsabilitats, va ser durant molts anys Cap de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Anteriorment, havia estat també un dels reponsables de la "Revista de Sardanyola" durant la seva etapa més reivindicativa i combativa, als darrers anys de la dictadura franquista. Després de la seva mort, i seguint les indicacions de la seva família, l'arxiu es va penjar a internet perquè tothom hi pogués tenir accés. (Es pot consultar aquí)...

Posteriorment, l'arxiu es va ampliar amb donacions de diverses persones que, durant els darrers anys, han volgut aportar materials que tenien a casa seva i que consideraven que també valia la pena que estessin a l'abast de tothom.

Coincidint amb la creació del GREC, la família de Josep Maria Cortada va decidir incorporar cedir tota la documentació de l'Arxiu a l'entitat, amb l'objectiu de que els originals pasessin a estar dipositats en algun lloc on tothom hi pogués tenir accés. Tot seguit es detalla el seu contingut, en el moment de redactar aquestes línies (gener de 2018):

PREMSA LOCAL

Col.lecció de la "Revista de Sardanyola" - 49 revistes

Durant els últims anys del franquisme i els immediatamente anteriors a la reinstauració de la democràcia als Ajuntaments, la "Revista de Sardanyola" (curiosament, una publicació parroquial que portava ja molts anys publicant-se) es va convertir en una potent eina de reivindació veïnal i en "punt de trobada" de les forces d'esquerres de Cerdanyola ("Sardanyola", en aquells moments). Això va ser possible gràcies a l'arribada a la Parròquia de Sant Martí d'un nou equip parroquial, que tenia al capdavant a Mossèn Josep Rosell i del qual Cortada (entre d'altres) formava part. La pràctica totalitat d'aquelles revistes de l'etapa més "reivindicativa" de la "Revista de Sardanyola" formen part de l'Arxiu Xane.

"Cerdanyola Informacions" i "Cerdanyola Plana XXI"

L'Arxiu també incorpora la COL.LECCIO COMPLETA del "Cerdanyola Informacions", una publicació mensual, de venda als quioscos, que es va publicar entre els anys 1995 i 1996. Aquest projecte periodístic va néixer poc després de que desaparegués el periòdic "El Cerdanyola", que es va publicar entre els anys 1987 i 1994, amb diverses periodicitats.

També inclou dos exemplars de "Cerdanyola Plana XXI", un altre projecte que va tenir una curta trajectòria i del qual no disposem d'informació.

"Diari de Cerdanyola", "El Cerdanyola", monogràfic "Cerdanyola del Vallès"

Entre la documentació de l'Arxiu Xane només figuren un parell d'exemplars del "Diari de Cerdanyola". CAL ESMENTAR, PERÒ, QUE HI HA UNA COL.LECCIÓ SENCERA D' "EL CERDANYOLA" DISPONIBLE A L'ARXIU MUNICIPAL. 

En canvi, incorpora la col.lecció sencera d' "El Diari de Cerdanyola", una publicació mensual, que es venia als quioscos, i que editava el "TOT Cerdanyola".

També podem veure al costat d'aquestes línies un monogràfic publicitari que va editar i encartar "El Periódico de Catalunya" i que (molt possiblement, degut a les seves responsabilitats professionals a l'Ajuntament de Cerdanyola) el mateix Cortada s'encarregués de confeccionar en el seu moment...

Diversos exemplars d'altres publicacions locals

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

Exemplars de dues de les etapes antigues del "Cerdanyola Al Dia". Exemplars del "Sardanyola 1x2", revista que als anys 70 editaven els comerciants de Cerdanyola. Tres exemplars de la desapareguda "Cerdanyola Esports". Tres exemplars del "Magazine Comercial de Cerdanyola, Ripollet i Montcada" i un altre exemplar de la veterana revista musical "El Huevo Gordo". Deu revistes d´"El Forat del Vent" i, finalment, tres números de "L'Esquirol", editada al barri de Bellaterra.

PUBLICACIONS MUNICIPALS

"Riu Sec", butlletí d'informació municipal

L'Arxiu Xane inclou 79 exemplars de la primera etapa del "Riu Sec", el butlletí d'informació municipal que es va començar a editar al 1979, tot just després de les primeres eleccions municipals després de la dictadura. Cal destacar que aquesta revista, que ell mateix va dirigir durant dècades, va ser en el seu moment, i durant anys, l'únic mitjà de comunicació local. Entre 1977 (any en que desapareix la "Revista de Sardanyola") i el 1979, a Cerdanyola no exitia cap mitjà. Encara trigarien uns anys en arribar les primeres emissores de ràdio i iniciatives com el "TOT Cerdanyola" i "El Cerdanyola"...

Altres publicacions municipals (o editades amb suport municipal)

Diverses publicacions municipals. Exposició en homenatge als Bombers, tríptic anunciant la inauguracio del Bosc Tancat, material relatiu a diverses fonts de Collserola, a l'Aplec de Sant Iscle, a la Festa Major del Roser de Maig, exposició de Gabriel Escursell... Tots ells editats o subvencionats en diferents moments per l'Ajuntament de Cerdanyola...

Més publicacions editades o subvencionades per l'Ajuntament. Informació sobre diverses eleccions municipals, material dels actes en homenatge a Josep Garriga i Carles Buigas, invitacions a diversos actes enviades per diversos alcaldes de la ciutat...

PREMSA "UNDERGROUND I SATIRICA"

L'Escon News

L'Arxiu Xane tambe inclou diversos exemplars de l'Escon News, una revista satírica, molt crítica contra els Ajuntaments de Cerdanyola de l'època, que es va editar a la ciutat als anys 80, i que en el seu moment es va convertir en tota una referència per a tot un col.lectiu de lectors que esperaven cada nou número amb molt d'interès...

"El Pregonero", "El Cardanyola", "Tants Cabs, Tants Barrets"...

Un cop desaparegut "L'Escon News", van aparéixer noves publicacions que, amb tó humorístic, satíric i marcadament irreverent, exercien una crítica frontal als diferents Ajuntaments de l'època. "El Cardanyola" solia imitar, en clau humorística, la portada d' "El Cerdanyola" d'aquell mes. "El Pregonero" va treure també al carrer un bon nombre d'exemplars. L'Arxiu Xane inclou també una bon nombre d'exemplars d'aquesta mena de publicacions.

PUBLICACIONS DE PARTITS POLÍTICS

Sobre aquestes linies, material promocional de diversos partits, editat amb motiu de la primera campanya municipal després del franquisme (al 1979) i diverses publicacions del PSC de Cerdanyola, editats abans de les eleccions.

PSC

Butlletins informatius del PSC durant diferents etapes i amb diferents capçaleres. "Cerdanyola Socialista", "La Clau Socialista", "Eina", "CerdanyolaSocialista.info", "L'Opinió"...

Material publicitari de les campanyes de diferents candidats del PSC: Celestino Sánchez, Cristina Real, Antonio Cárdenas, Carmen Carmona...

ICV

Diverses edicions de "Temes Locals", butlletí informatiu d'ICV a Cerdanyola del Vallès

Material de diverses campanyes electorals d'ICV a Cerdanyola. A l'esquerra, edició de "Temes Locals" editat durant una de les campanyes electorals.

CiU

"La Veu de Cerdanyola" va ser una revista editada per CiU a Cerdanyola durant els anys 80

Publicitat electoral de CiU Cerdanyola, editada durants diferents etapes

AP / PP

Propaganda electoral de diferents campanyes del PP i dos números del butlletí "Informació Popular"

ERC (& PI)

- Publicitat electoral i fulls informatius d'ERC en diferents etapes.

- Publicitat del PI (escissió d'ERC).

- Al costat d'aquestes línies, "Pas Endavant", butlletí de les JERC

Publicitat de diverses formacions polítiques

Material editat per diferents partits, en èpoques diverses

PUBLICACIONS D'ENTITATS CULTURALS, CIVIQUES I VEÏNALS

Material de "Cerdanyola Debat", i d'altres entitats cíviques de la ciutat.

bottom of page